Witaj w Solveco Group

Stworzyliśmy Solveco Group z myślą o środowisku. Miejsce i czas w którym przyszło nam żyć wymaga odpowiedzialności i działań aby zapewnić zieloną przyszłość kolejnym pokoleniom. Aby zapewnić czystość planety, opracowaliśmy i wdrożyliśmy technologie, które pozwalają cieszyć się czystym powietrzem i dobrze funkcjonującym środowiskiem naturalnym. Nasz zespół ekspertów od kilkudziesięciu lat zajmuje się sprawami recyclingu oraz procesami ekologicznymi. Doradzamy i rozwiązujemy problemy związane z odpadami generowanymi przez człowieka. Dzięki technologii minimalizujemy wpływ odpadów na środowisko. Posiadamy jedyną w Europie instalację do oczyszczania ługu sodowego, dzięki której przedsiębiorstwa korzystające z niego w procesach produkcyjnych mogą wykorzystywać ług sodowy wielokrotnie co w znaczący sposób wpływa na optymalizację kosztów a także istotnie przyczynia się do poprawy świata w którym żyjemy. 

Solveco Group. Make The World Clean Again!


Solveco Group posiada swoje oddziały w Niemczech, Hiszpanii, Albanii oraz Turcji

Referencje

Nasza historia

Historia firmy rozpoczęła się w 1995 roku.  Spółka zaczęła swoją działalność jako przedsiębiorstwo handlowe z biurem w Warszawie. Początkowa strategia polegała na imporcie towarów zza zachodniej granicy i sprzedaży w kraju oraz eksporcie na wschód. Pierwszym krokiem w rozwoju było wydzierżawienie w 1998 roku zakładu produkcyjnego na terenie Zakładów Chemicznych Blachownia w Kędzierzynie-Koźlu. Pozwoliło to na magazynowanie towarów, a także pierwszą produkcję rozpuszczalników. W 2007 roku firma zakupiła od Petrochemii-Blachownia S.A. dzierżawiony zakład produkcyjny. Rok później uruchomiono instalacje do składowania i blendingu rozpuszczalników oraz stanowiska nalewcze do cystern samochodowych. Pilotażowo ruszyła instalacja do przetwarzania odpadów rozpuszczalnikowych oraz przepracowanych płynów chłodniczych. Prace rozpoczęło laboratorium badawczo-rozwojowe. W 2008 roku Solveco uzyskało szereg pozwoleń środowiskowych, dotyczących zarówno bieżącego funkcjonowania zakładu, jak i pozwoleń umożliwiających rozpoczęcie działalności jako zakład zagospodarowania i przetwarzania odpadów.


Na zakup zakładu produkcyjnego w Kędzierzynie-Koźlu i jego modernizację firma otrzymała współfinansowanie ze środków unijnych w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw. Następne lata działalności to rozbudowa Zakładu Blachownia i rozszerzenie bazy surowcowej i produktowej Spółki. Adaptacja i rozbudowa instalacji, zwiększenie mocy produkcyjnych w obszarach zagospodarowania i przetwarzania odpadów oraz destylacji, rektyfikacji, oczyszczania rozpuszczalników. Inwestycje te uzyskały dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.


W 2019 roku Solveco rozpoczęło budowę struktury instalacyjnej do przetwarzania i odzysku ługu sodowego oraz rozpuszczalników chlorowcopochodnych. Komplet instalacji przeszedł pozytywnie wszystkie testy i został oddany do użytku we wrześniu 2021 roku.


Od 2020 roku Solveco prowadzi aktywną działalność na terenie Unii Europejskiej biorąc z powodzeniem udział w wielu przetargach publicznych.  

Z końcem października 2021 roku spółka zakończyła sukcesem proces utylizacji jednej z największych "bomb ekologicznych" w Polsce zlokalizowanej w miejscowości Mysłowice. Dzięki zdobytemu przez lata doświadczeniu Solveco przetransportowało i unieszkodliwiło odpady niebezpieczne w ilości 4 800 ton.

.

Spółka w 2020 roku pozytywnie przeszła proces certyfikacji ISO i otrzymała certyfikat: ISO 14001:2015 z zakresu destylacji i mieszania rozpuszczalników.

Certyfikat ISO 9001:2015

Solveco sp. z o.o. w 2023 roku pozytywnie przeszła proces certyfikacji ISO i otrzymała certyfikat: ISO 9001:2015 z zakresu destylacji i mieszania rozpuszczalników.

Nasza specjalizacja

Utylizacja bomb ekologicznych


Recykling Ługu Sodowego


Recycling chlorowcówDziałamy na podstawie decyzji PZ nr. DOŚ.7222.152.2014.HM wydanej przez Marszałka Województwa Opolskiego oraz decyzji nr. SR.6233.45.1.2014 wydanej przez Starostę Kędzierzyńsko-Kozielskiego.

Zapisz się do newslettera