Bomby ekologiczne

Nielegalne składowiska odpadów to problem z którym zmaga się wiele krajów na całym świecie. Te miejsca znane jako “bomby ekologiczne” stanowią olbrzymi problem w czasach walki o środowisko naturalne w którym żyjemy. Niemal codziennie odkrywane są nowe miejsca w którym składowane są odpady niebezpieczne dla środowiska. Ujawnienie takich wysypisk zawsze skutkuje problemem nie tylko o charakterze ekologicznym ale również administracyjnym. Czas jest tu niezwykle istotny. Samorządy dbając o swoich mieszkańców jak i środowisko zobowiązane są do jak najszybszego zabezpieczenia niebezpiecznego znaleziska. Problem jednak pojawia się kiedy nie ma pewności z jakimi odpadami mamy do czynienia. Odpady znajdujące się w “bombach ekologicznych” mają często charakter bardzo niebezpieczny a połączenie różnych odpadów skutkować może wyzwoleniem reakcji chemicznych mogących w sposób katastrofalny zanieczyścić okolicę czy wodę gruntową co skutkować będzie niedostępnością danego terenu do dalszych celów zaplanowanych w rozwoju samorządu na wiele długich lat.


Utylizacja

Doskonale orientujemy się w tej tematyce. Solveco Group od lat specjalizuje się w zabezpieczaniu i recyklingu “bomb ekologicznych”. Dzięki profesjonalnemu podejściu oraz wypracowanym przez lata procedurom bezpieczeństwa rozwiązujemy ten bolący problem. Działając zgodnie z obowiązującym prawem wykonujemy szereg czynności na miejscu znalezienia “bomby ekologicznej”, pobieramy próbki oraz po wnikliwej analizie laboratoryjnej ustalamy plan działania dla zabezpieczenia znaleziska. Od lat współpracujemy z największymi spalarniami i firmami recyklingowymi w całej Europie. Ta współpraca pozwala nam skutecznie realizować plany eliminacji “bomb ekologicznych”.Zapisz się do newslettera