Odpady chlorowcowe

Instalacja do przerobu odpadów chlorowcowych metodą DRW, w wyniku którego odzyskujemy produkty handlowe zawarte w odpadach, pracuje zgodnie z wytycznymi UNEP i Parlamentu Europejskiego oraz Komisji Europejskiej a także z „ Zasadami Zrównoważonego Rozwoju”. 

Eksploatowana instalacja kolumnowa pozwala na przetwarzanie odpadu 07 01 07* oraz podobnych odpadów chlorowcopochodnych, i odzyskiwanie gotowych, pełnowartościowych produktów: np. rozpuszczalnik dichloroetylen oraz mieszaniny dwóch lub więcej rozpuszczalników o czystości przekraczającej 90%. Produkty odbierane z poszczególnych półek procesowych kolumny kierowane są na wymienniki ciepła, w których schładzane są przeponowo do temperatury +30 stopni

celsjusza. Schładzanie realizowane jest za pomocą wymienników ciepła współpracujących z chłodnią wentylatorową lub glikolową instalacją chłodniczą. Po schłodzeniu w wymiennikach, produkty kierowane są do operacyjnych zbiorników tzw. odbieralników. W zależności od potrzeb klientów w zbiornikach magazynowych komponowane są odpowiednie mieszaniny gotowych rozpuszczalników chlorowcopochodnych na drodze mieszania produktów z poszczególnych odbieralników. Wszystkie odbieralniki, oraz wymiennik schładzający produkty wychodzące ze szczytu kolumny połączone są w jedną instalację odgazową, która następnie jest kierowana do chłodnicy wykraplającej odgazy i filtrów, z węglem aktywnym, pochłaniających szkodliwe pozostałości oparów.


Zapisz się do newslettera